Chrzest św.

Chrzest św. – wszystko, co trzeba wiedzieć

Po urodzeniu dziecka rodzice katoliccy czym prędzej powinni je ochrzcić (w pierwszych tygodniach).

Najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu przynajmniej jedno z rodziców powinno zgłosić się w kancelarii parafialnej i przedstawić odpowiednie dokumenty do spisania chrztu.

Wymagane dokumenty:

  1. Akt urodzenia z USC.
  2. Dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego przez rodziców (nie jest konieczny, jeśli ślub miał miejsce w tutejszej parafii).
  3. Jeśli ani jedno z rodziców dziecka nie mieszka na terenie Krempach, należy przedstawić zgodę z parafii ojca lub matki dziecka na chrzest w parafii św. Marcina w Krempachach.
  4. Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania). Jeśli rodzice chrzestni nie mieszkają na terenie Krempach, to należy dostarczyć zgodę z ich parafii na pełnienie roli ojca/matki chrzestnych.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania i są praktykującymi katolikami. Przed chrztem powinni oni przystąpić do spowiedzi, aby w dniu chrztu przyjąć Komunię Św. w intencji nowo ochrzczonego dziecka.

Dzieciom należy nadawać imiona świętych patronów, oznaczające cnoty lub prawdy wiary chrześcijańskiej.

Reklama