I Komunia św.

I Komunia Św. – informacje

Przygotowanie do I Komunii Świętej odbywa się w klasie III szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/19 bierze w nim udział 14 dzieci. Formacja przed I Komunią Św. obejmuje zdobywanie wiedzy, co dokonuje się w szkole pod okiem s. Jolanty Śląskiej, oraz spotkania liturgiczno-modlitewne, które mają miejsce w parafii.

Uroczystość I Komunii Św. będzie miała miejsce w kościele św. Marcina w dniu 19 maja 2019 roku na Mszy Św. o godz. 11.00.

Zostanie ona poprzedzona m.in. następującymi wydarzeniami:

  • 7 października 2018 roku – poświęcenie różańców, wspólne nabożeństwo różańcowe,
  • 8 grudnia 2018 roku – poświęcenie medalików.

Po wspólnej modlitwie w kościele rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. uczestniczą w spotkaniu w salce katechetycznej, w czasie którego oprócz spraw organizacyjnych wysłuchają krótkiej konferencji.

Dzieci ochrzczone w innej parafii niż Krempachy do końca roku kalendarzowego 2018 mają przedstawić wyciąg z księgi ochrzczonych.

Reklama