Małżeństwo

Małżeństwo – istotne informacje

Narzeczeni planujący zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego powinni zgłosić się do parafii narzeczonego lub narzeczonej w celu spisania protokołu rozmów przedmałżeńskich.

W tym celu powinni przedstawić następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenia z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (jeżeli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny, to przedstawiają akt zawarcia małżeństwa cywilnego).
 2. Dowody osobiste.
 3. Świadectwa chrztu do ślubu kościelnego (jeżeli chrzest miał miejsce w tej samej parafii, w której spisywany jest protokół, to jest to zbędne).
 4. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli nie ma go na świadectwie chrztu ani w indeksie katechizacji).
 5. Indeks katechizacji lub świadectwo z nauki religii katolickiej z ostatniej klasy (jeżeli np. narzeczony ukończył technikum, a ostatnią ocenę z religii ma z III klasy technikum, to powinien wykazać się wiedzą religijną w zakresie wyznaczonym przez księdza).
 6. Jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka w Krempachach, to należy poprosić o zgodę z parafii jednego z nupturientów na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa.
 7. Dane świadków (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, daty i miejsca urodzenia, PESEL, dokument tożsamości – może być kserokopia).

Po spisaniu protokołu narzeczeni otrzymują:

 1. Zapowiedzi do wygłoszenia w parafii, na terenie której mieszkają.
 2. Kartki do spowiedzi.
 3. Informacje o kursie przedmałżeńskim.
 4. Książeczkę o przygotowaniu do ślubu.
 5. Termin drugiej rozmowy w kancelarii (na tydzień przed ślubem).

 

Para-fot.-aliceabc0-pixabay-3-700x352

Katechezy dla narzeczonych w Maniowach 2018/19

Serdecznie zapraszamy na katechezy dla narzeczonych w Maniowach. Mają one miejsce w Domu Rekolekcyjnym, ul. Jana Pawła II-1, 34-436 Maniowy (plebania).

Katechezy odbywają się w formie dwudniowych rekolekcji. Istnieje możliwość noclegu w domu rekolekcyjnym. Prosimy wcześniej telefonicznie rezerwować miejsca pod numerami telefonów:           18 275 09 13 lub 18 275 05 03

Szczegółowy plan rekolekcji:

Sobota

08.30 – śniadanie + omówienie spotkań i formalności
09.00 – konferencja o sakramencie pokuty
10.00 – adoracja i spowiedź
11.00 – Msza Święta
12.00 – obiad
12.45 – katechezy:
– Sakrament małżeństwa
– Etyka małżeńska
14.30 – kawa
15.00 – zajęcia (prowadzi para małżeńska)
– Miłość małżeńska
– Psychologia małżeństwa i rodziny
19.00 – Zakończenie

Niedziela

08.00 – udział we Mszy Świętej parafialnej
09.00 – śniadanie
09.30 – Naturalne metody planowania rodziny
12.00 – obiad
12.40 – Odpowiedzialne rodzicielstwo
13.30 – Apostolstwo małżeństwa i rodziny w Kościele
14.30 – rozdanie świadectw

odpowiedzialny za organizację katechez: ks. Krzysztof Piechowicz

***

Prezentacja1

Reklama