Rada Parafialna

Skład duszpasterskiej rady parafialnej parafii św. Marcina w Krempachach:

Przewodniczący: ks. proboszcz Dariusz Ostrowski

Członkowie z wyboru:

  • Jan Kaczmarczyk
  • Anna Maria Krzysztofek
  • Julian Łukasz
  • Franciszek Moś
  • Józef Pietraszek

Członkowie z nominacji:

  • Walenty Brzyzek – kościelny
  • Barbara Paluch – przedstawiciel redakcji gazety parafialnej
  • Magdalena Zygmund – przedstawiciel KSM-u

***

Członkowie z wyboru stanowią równocześnie ekonomiczną radę parafialnej parafii św. Marcina w Krempachach.

Działalność rady parafialnej powinna opierać się o statut rad parafialnych archidiecezji krakowskiej wydany w dn. 7 grudnia 1995 r. przez ówczesnego biskupa krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego.

Reklamy